Documentos

La Guia Esportiva de la Federació Vela Comunitat Valenciana, regula els criteris i normativa que afecten el desenvolupament esportiu de la Vela en la Comunitat Valenciana. Per part seua, la Federació analitzarà els suggeriments rebuts a través dels llits reglamentaris per part dels regatistas, clubs i altres parts interessades, per a millorar l'activitat esportiva.

El Comité de Competició és l'òrgan de la Federació que modifica i elabora els canvis en la Guia Esportiva com a resultat de l'apartat anterior, i davant les propostes elaborades pels diferents comités esportius de la Federació de Vela. Aquestes modificacions hauran de ser realitzades dins del termini i en la forma escaient a través del document R-GD-02. La Guia Esportiva i les seues modificacions entraran en vigor una vegada siga aprovat per la Junta Directiva de la Federació Vela Comunitat Valenciana o l'Assemblea (segons siga procedent), a proposta del Comité de Competició.

Davant qualsevol discrepància en el text d'aquesta Guia serà aplicable el que diga el document original que es troba en el servidor de fitxers de la Federació.

19/12/2019
Guia Competició (PDF, 1.2Mb)
Autor: Dirección Deportiva
26/06/2020
Autor: Dirección Deportiva
01/07/2020
Autor: Dirección Deportiva
05/10/2020
Autor: Dirección Deportiva
09/07/2020
Autor: Dirección Deportiva
01/08/2020
Autor: Dirección Deportiva

Documentos Competición

(9 Documents )

06/02/2020
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva

Documentos Deportistas / Técnicos

(8 Documents )

03/07/2020
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva

Informes / Liquidaciones

(7 Documents )

01/01/2020
Autor: Dirección Deportiva
01/01/2020
Autor: Dirección Deportiva

KITEBOARDING

(1 Documents )

29/07/2020

Calendario regatas

(6 Documents )

31/07/2020
Autor: Dirección Deportiva
31/07/2020
Autor: Dirección Deportiva
31/07/2020
Autor: Dirección Deportiva
31/07/2020
Autor: Dirección Deportiva

Convocatorias 2020

(16 Documents )

04/09/2020
Autor: Dirección Deportiva
04/09/2020
Autor: Dirección Deportiva
01/09/2020
Autor: Dirección Deportiva
31/07/2020
Autor: Dirección Deportiva
03/07/2020
Autor: Dirección Deportiva
03/07/2020
Autor: Dirección Deportiva
17/06/2020
Autor: Dirección Deportiva
12/03/2020
Autor: Dirección Deportiva
12/03/2020
Autor: Dirección Deportiva
03/03/2020
Autor: Dirección Deportiva
11/02/2020
Autor: Dirección Deportiva
10/02/2020
Autor: Dirección Deportiva
08/02/2019
Autor: Dirección Deportiva
29/01/2020
Autor: Dirección Deportiva
21/10/2019
Autor: Dirección Deportiva