La Fede Nosotros

Nosaltres

La meta de la Federació Vela Comunitat Valenciana és el reconeixement de l'excel·lència en el servei, la implicació amb els clubs nàutics, les escoles de vela i les persones federades, però, sobretot, la implicació amb els esportistes

La Federacio de Vela de la Comunitat Valenciana es constitueix en 1986, atenent el que es disposa en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, per a, des de 2018 adoptar la marca SOMVELA, una marca valenta i forta, que representa l'esperit mariner i esportiu de la Federació. Des del seu origen ha estat afiliada a la Real Federación Española de Vela (RFEV).

Però, abans de res, la Federació és una organització prestadora de serveis a les persones i clubs esportius que la componen. La meta és el reconeixement de l'excel·lència en el servei, la implicació amb els clubs nàutics, les escoles de vela i les persones federades, però, sobretot, la implicació amb els esportistes.

La Federació part de la convicció que les organitzacions són les persones que les formen i que la passió per l'esport, l'honestedat i l'esforç diari de cadascun dels professionals que treballen en la Federacio de Vela es reflecteix en la qualitat del servei i l'atenció que es presta als col·lectius que la conformen: Clubs, tècnics, àrbitres, alumnes, professors, afeccionats i esportistes. 

Però, a més, la Federació, manté un compromís ètic, a través del seu Codi de Bon Govern, que implica directius, treballadors i terceres parts interessades a mantindre un comportament ètic i transparent per a la bona governança de la institució, en harmonia amb els drets fonamentals descrits en la Constitució, la resta de l'ordenament jurídic i els valors democràtics, socials i de participació. 

De la mateixa manera, la Federació té una responsabilitat amb l'interés general de la societat, i per a això promou polítiques i accions socialment responsables i d'acord amb el progrés laboral, formatiu, esportiu, mediambiental i nàutic-cultural, i de manera particular, en concordança amb el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats de dones i homes, així com a les de la joventut i persones amb discapacitat o socialment vulnerables.

Finalment i no per això menys important, la política de gestió i prestació de serveis es resumeix en les següents línies estratègiques: 

  • Aconseguir el major nivell de competitivitat esportiva i assegurar que tots els nostres serveis compleixen amb les expectatives dels nostres esportistes i federats.
  • Donar una resposta ràpida i fiable totes les activitats, des dels processos administratius fins als operatius. Mantindre el contacte amb totes les entitats, públiques i privades i clubs nàutics que formen la FVCV.
  • Assegurar que totes les activitats es realitzen amb transparència, de forma consensuada i que compleixen les màximes condicions de protecció del medi ambient i prevenció de riscos mediambientals i laborals.
  • Potenciar la formació i motivació dels tècnics esportius i de tots els empleats de la casa.
  • Apostar per la millora contínua, definint accions i establint objectius. No ens conformem amb els assoliments aconseguits.
  • Realitzar projectes que ens permeten millorar esportivament, així com desenvolupar i compartir el coneixement relacionat amb les activitats productives: xarxa d'Escoles de Vela i institut de formació professional -INEMAR-.
  • Potenciar la formació i motivació del nostre equip humà i la generació d'idees per part dels grups i comissions de treball.


LA NOSTRA HISTÒRIA

Inicialment, un simple despatx al carrer Garrigues va ser la primera seu de la Federació de Vela Comunitat Valenciana, el primer germen des del qual es va impulsar l'esport de la vela en la Comunitat Valenciana, tutelat enfront de les administracions públiques i creant els primers equips de competició de la Comunitat Valenciana. 

Ja en la nova seu en la Marina València com a llegat de la America’s Cup, en 2007, i en aquesta fase de creixement es van crear el Centre de Tecnificació d'Esportistes (CeTDV), l'Escola Municipal de Vela de València, l'Institut de formació professional per a tècnics esportius (INEMAR) homologat per la Generalitat Valenciana, una cada vegada més àmplia xarxa d'Escoles de Vela repartides per tota la geografia de la Comunitat Valenciana i l'Acadèmia Nàutica on s'imparteixen diferents titulacions nàutiques recreatives.

La Federació, a més, té la consideració d'entitat d'utilitat pública i exerceix per delegació de la Generalitat Valenciana funcions públiques de caràcter administratiu, actuant en aquest cas com a agent col·laborador de l'administració autonòmica, sota la tutela i coordinació de la Conselleria competent en matèria d'Esport. 

Pel seu peculiar àmbit geogràfic, la Comunitat Valenciana, amb més de 500 km de costa, obliga a unir, sota un objectiu comú, les diferents sensibilitats i als diferents esportistes de llocs allunyats geogràficament.  Una estratègia comuna basada en la col·laboració dels clubs nàutics i esportius dins de l'acció de la Federació, en el qual tots sumen i aporten el seu capital humà, és la base fonamental per a l'eficaç desenvolupament de l'esport de la vela i els seus equips. 

La Federació se sent orgullosa dels senyals d'identitat que uneixen a tots en l'obstinació de la victòria esportiva i permeten diferenciar a la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana  d'altres organitzacions similars i competidors en els camps de regates, perquè...


La Federació som tots!