Competición Tecnificación

Tecnificació

Centre Tecnificació Esportiva Vela Petxina (CeTDV Petxina)

El Centre de Tecnificació de VELA Petxina (CeTDV Petxina), té com a objectiu general la preparació tècnic esportiva de nivell superior, amb la finalitat d'aconseguir resultats en les competicions a nivell nacional i internacional.

L'objectiu del CeTDVela Petxina és ajudar a Tecnificar als regatistes juvenils que naveguen fonamentalment en classes olímpiques, amb possibilitats d'estar en el N3, N2 i N1 de la RFEV, mitjançant un programa d'entrenaments que puguen compaginar-lo amb els seus estudis.


Estructura de Tecnificació Autonòmica:

  • S'establiran d'acord amb les modalitats i els esportistes existents en el Centre en cada moment, per la qual cosa seran revisats anualment.
  • S'estableixen com a principis bàsics els següents:
  • Detectar i seleccionar, d'entre la població federada en vela, esportistes amb qualitats específiques que permeten preveure la seua projecció futura dins de l'esport d'alt nivell.
  • Millorar el nivell tècnic i competitiu dels joves esportistes seleccionats per la Federació.
  • Vetlar pels esportistes seleccionats durant el procés de permanència en el Centre de Tecnificació Esportiva i obtinguen una formació integral.
Presentació grup CeTDV Petxina 2022
Lucía Reyes (Coordinadora)
Lucía Reyes (Coordinadora)
Angela Andugar
Angela Andugar
Ivan Pastor
Ivan Pastor
Claudia Adán
Claudia Adán
Elena Adán
Elena Adán
Marina Serrano
Marina Serrano
Marta Peñarrubia
Marta Peñarrubia
Gonzalo Suarez
Gonzalo Suarez
Sheila Martínez Arjona
Sheila Martínez Arjona
Lara Sabina Himmes
Lara Sabina Himmes
Antonio Torrado
Antonio Torrado
Marcos Altarriba
Marcos Altarriba
Alex Climent
Alex Climent
Quico Peiró
Quico Peiró
Sebastián Ducos
Sebastián Ducos
Enlaces y documentos