La Fede Código de Buen Gobierno

Codi de Bon Govern

El Codi de Bon Govern de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, aprovat per l'Assemblea el 29 de juny de 2019, recull el conjunt de principis, normes, regles i bones pràctiques que tenen per objecte millorar el govern corporatiu, així com, el desenvolupament dels valors, principis i pràctiques que han de complir en la seua actuació el seu personal directiu, i les persones que treballen en o col·laboren amb ella.

A més, l'Assemblea celebrada el 25 de juny de 2020, va aprovar també l'adhesió al Codi de Conducta per a l'exemplaritat i la transparència en la gestió de l'esport del Consell Superior d'Esports, assumint així compromís inequívoc d'executar-lo dins de la Federació, a través de les seues normes i de mecanismes eficaços que garantisquen el seu compliment.